Disclaimer

Het volgende is geldig voor de gehele website van Mind Balance – Janine Janke. Door je bezoek van deze website stem je met deze disclaimer in.

Privacyverklaring

Voor correspondentie en professionele begeleiding heeft Praktijk Mind Balance informatie van je nodig. Jouw (persoons)gegevens worden beschermd en niet aan derden verkocht of op en ander manier ter beschikking gesteld.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Praktijk Mind Balance is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect is ontstaan door het gebruik maken van informatie, verkregen via deze website.

Auteursrechten en intellectuele

Er is voorafgaande schriftelijke toestemming van Praktijk Mind Balance nodig: op deze site aanwezige of te downloaden informatie mag niet worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder.

Annuleringsvoorwaarden

Sessies

Kosteloos afzeggen tot uiterlijk 24 uur van tevoren. Als je een sessie binnen 24 uur afzegt dan worden de kosten in rekening gebracht.

Trainingen

Kosteloos afzeggen tot uiterlijk 48 uur van tevoren. Als je een training korter dan 48 uur voor aanvang annuleert vindt er geen enkele restitutie plaats.

Privacyverklaring

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). Daarom volgt hier een privacyverklaring:

Het is wettelijke verplicht om een dossier voor je behandeling aan te leggen. Dit is opgelegd door de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO).

Het dossier bevat dan ook jouw persoonlijke gegevens en aantekeningen over jouw gezondheidstoestand indien dit voor het traject van training of behandeling relevant is.  Ook worden in dit dossier gegevens opgenomen die voor jouw individuele behandeling noodzakelijk zijn en die ik, mits je er expliciete toestemming voor geeft, opvraag bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij je huisarts.

Ik waarborg jouw privacy als volgt:

 • Zorgvuldigheid met betrekking tot omgang met je persoonlijke en medische gegevens;
 • Beveiligen van jouw gegevens zodat onbevoegden er geen toegang tot hebben

Dus ook geen andere therapeuten of zorgverleners zonder jouw toestemming.

 • Ik hou me aan de geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
 • Tijdens intercollegiaal overleg worden casussen structureel en geheel anoniem besproken.

Indien je er expliciet toestemming voor geeft kunnen de gegevens uit jouw dossier dienen voor de volgende doeleinden:

 • Informeren van andere zorgverleners na bijvoorbeeld afronding van de therapie/training of bij doorverwijzing naar een andere behandelaar.
 • Als ik in uitzonderlijke andere gevallen gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik dit eerst met je afstemmen en expliciet jouw toestemming hiervoor vragen.

Jouw cliëntdossier 15 jaar wordt volgens de eisen van de WGBO bewaard.

Bent u huisarts of zorgverlener en wilt u doorverwijzen?

Indien u een cliënt of patiënt hebt die psychische en/of somatische klachten zonder medisch oorzaak toont waarbij de geboden behandeling niet of ontoereikend aanslaat of als er een speciale aanpak nodig is, die ik wel kan bieden dan kunt u deze cliënt/patiënt doorverwijzen.

Waarvoor doorverwijzen?

Klachten die voor u onder andere aanleiding zouden kunnen zijn voor doorverwijzing zijn:

 • Alles omtrent relatieproblemen
 • Communicatieproblemen
 • Omgaan met angsten, zorgen en structurele onrust
 • HSP Hoog Sensitieve Personen
 • Chronische stresssymptomen zoals slaapstoornissen, geheugenproblemen, geheel niet lekker in je vel zitten
 • Burn-out (herstel en preventie)
 • Zwangere die bewuster willen omgaan met proces van zwangerschap en geboorte, omgaan met angsten en stress omtrent dit thema
 • Traumaverwerking (bv. bij misbruik, ongelukken, etc)
 • Rouwbegeleiding
 • Negatief zelfbeeld, gebrek aan eigenwaarde en zingeving
 • Belemmerende gedachten- en gedragspatronen
 • Psychosomatische klachten (bv. spijsvertering, spanningsklachten, hoofdpijn, paniekaanvallen, hyperventilatie)
 • Duurzame genezingsprocessen faciliteren
 • Omgaan met en leren leven met (chronisch) pijn
 • Neerslachtigheid, depressiviteit en terugval depressie
 • Aandacht- en concentratievermogen verbeteren (denk ook aan ADD, ADHD)

Contact

Klachten die voor u onder andere aanleiding zouden kunnen zijn voor doorverwijzing zijn:

 • Alles omtrent relatieproblemen
 • Communicatieproblemen
 • Omgaan met angsten, zorgen en structurele onrust
 • HSP Hoog Sensitieve Personen
 • Chronische stresssymptomen zoals slaapstoornissen, geheugenproblemen, geheel niet lekker in je vel zitten
 • Burn-out (herstel en preventie)
 • Zwangere die bewuster willen omgaan met proces van zwangerschap en geboorte, omgaan met angsten en stress omtrent dit thema
 • Traumaverwerking (bv. bij misbruik, ongelukken, etc)
 • Rouwbegeleiding
 • Negatief zelfbeeld, gebrek aan eigenwaarde en zingeving
 • Belemmerende gedachten- en gedragspatronen
 • Psychosomatische klachten (bv. spijsvertering, spanningsklachten, hoofdpijn, paniekaanvallen, hyperventilatie)
 • Duurzame genezingsprocessen faciliteren
 • Omgaan met en leren leven met (chronisch) pijn
 • Neerslachtigheid, depressiviteit en terugval depressie
 • Aandacht- en concentratievermogen verbeteren (denk ook aan ADD, ADHD)
Scroll naar boven